Registrace nového klientského účtu

Vyplňte prosím formulář.
Přihlašovací údaje
Uživatel
Heslo
Kontaktní osoba
Titul
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Narození
Adresa
Země
Ulice Č.p.
Město PSČ
Kontaktní informace
Telefon
Mobilní telefon
E-mail
WWW ( včetne http:// )
Uživatelské podmínky

Obchodní podmínky FotoZone.cz

I. Obecná ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce www.fotozone.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 • 1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotnou úhradou, případně dodáním zboží.
 • 2. Prodávající požaduje potvrzení kupní smlouvy zaplacením objednaného zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací podmínky, termíny

 • 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním a předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celkové ceny za objednané zboží.
 • 2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba dodávky činí 5-15 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky). Doba pro dodání zboží může ve výjimečných případech být delší, maximálně však 7 týdnů od objednávky. Tato lhůta se týká zboží, které není na skladě a je nutné ho objednat u dodavatele (ze zahraničí apod.). O této skutečnosti bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ve výše uvedené maximální době, je kupující oprávněn od smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit.
 • 3. V případě špatně zadané adresy zákazníkem a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požadovat o opětovné proplacení nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.
 • 4. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží nemusí přesně zodpovídat barevnému zobrazení na monitoru. Vzhledem k tomu, že je zboží dodáváno od několika různých výrobců mohou být reprodukce tištěny na různých druzích papíru, vždy v souladu s objednaným zbožím.

IV. Platební podmínky, slevy

 • 1. Kupní cena je splatná před převzetím objednávky, převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.

V. Ochrana osobních údajů

 • 1. Prodávající se zavazuje využívat osobní informace kupujícího pouze pro činnost osuvisející s realizací objednávky, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pro interní účely, komunikaci s kupujícím, případně zasílání oznámení, upozornění, kontrolních emailů a pod.. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných kupujícím v internetovém obchodě www.fotozone.cz.

VI. Reklamace, vrácení zboží

 • 1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 10 pracovních dnů.
 • 2. Zboží je možné bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o vynaložené dopravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující poruší ochranný obal zboží.
 • 3. V případě poškození přepravního balení při přebírání objednávku nepřebírejte a neprodleně nás informujte o této skutečnosti.
 • 4. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení (obvykle náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku do sedmi pracovních dnů po připsání platby na účet).
 • 5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím po jeho převzetí prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího e-mailem na adresu "reklamace (zavináč) fotozone.cz", nebo písemně na adresu provozovatele uvedenou na www.fotozone.cz. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení reklamace.

VII. Dopravní podmínky

 • 1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, případně jiné doručovací služby, kterou si kupující zvolí při objednání zboží. K ceně je připočítáno poštovné ve výši 120,- Kč v případě dodání na adresu v České republice pro objednávky v hodnotě do 2000 Kč včetně DPH. V případě , že je hodnota objednávky vyšší než 2000 Kč s DPH, není částka za dopravné účtována. Doba dodání je standardně do vdvou dnů od expedice, je však závislá na konkrétní službě, která byla klientem pro doručení objednávky zvolena. Zásilka je dopravena na adresu uvedenou při objednání zboží, a to v době od 8:00 do 16:00, v případě nepřítomnosti pak dostáváte oznámení o doručení a můžete si domluvit čas a datum převzetí.
 • 2. V případě dodávek do Slovenské republiky je k ceně zboží připočítáno poštovné ve výši 250kč. Dodací doba u zásilek adresovaných na Slovensko je dle aktuálních lhůt České a Slovenské pošty.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese "podpora (zavináč) fotozone.cz".

Přečetl(a) jsem si a souhlasím s podmínkami.